Στάθμη υπάρχουσας τεχνικής

Κατά την τρέχουσα τεχνική η ενσωμάτωση των νέων τοιχωμάτων στον υπάρχοντα φέροντα οργανισμό των κτιρίων είναι «μονολιθική» και επιτυγχάνεται κατά βάση με έναν από τους κατωτέρω τρόπους ,ή σε συνδυασμό τους :

α) Μονολιθικές συνδέσεις

 • Με καθαίρεση των τμημάτων των δοκών ή πλακών από όπου πρόκειται να διέλθουν τα νέα τοιχώματα, χωρίς να αποκοπούν οι υπάρχοντες οπλισμοί. Στην συνέχεια τοποθετούνται οι οπλισμοί των τοιχωμάτων αλληλοεμπλεκόμενοι με τους υπάρχοντες, γίνεται επάλειψη της διεπιφάνειας υπάρχοντος - νέου σκυροδέματος με εποξειδική ρητίνη και τέλος εγχύνεται το σκυρόδεμα των τοιχωμάτων.
 • Με σύνδεση των νέων τοιχωμάτων με τα υπάρχοντα υποστυλώματα και δοκούς μέσω μανδυών εκτοξευόμενου ή χυτού σκυροδέματος, στους οποίους ενσωματώνονται οι νέοι οπλισμοί, βλητρούμενοι στα υπάρχοντα φέροντα στοιχεία.
Και στις δύο προαναφερθείσες περιπτώσεις η μονολιθικότης της σύνδεσης μεταφέρει σημαντικές ροπές εκ σεισμού στα υπάρχοντα φέροντα στοιχεία, που βρίσκονται σε άμεση συνέχεια των νέων τοιχωμάτων. Αυτό έχει ως συνέπεια την ανάγκη ενίσχυσης των στοιχείων αυτών, εν γένει με μανδύες εκτοξευόμενου ή χυτού σκυροδέματος, επαυξάνοντας έτσι την έκταση της ενισχυόμενης περιοχής.

Η θεμελίωση των νέων τοιχωμάτων γίνεται με νέα, σημαντικών διαστάσεων πέδιλα που περιβάλλουν τα υπάρχοντα, ως χυτοί μανδύες. Επιπλέον προβλέπονται συνδετήριοι δοκοί, για την σύνδεση των νέων πέδιλων με τα γειτονικά προς αυτά. Εφόσον υπάρχουν υπόγεια, τα νέα τοιχώματα θα πρέπει να οδηγηθούν σε βάθος ώστε να θεμελιωθούν στην ίδια στάθμη με εκείνη των υπαρχόντων υποστυλωμάτων.


Τα βασικά μειονεκτήματα των προαναφερθέντων τρόπων ενίσχυσης της σημερινής τεχνικής προκύπτουν άμεσα ως ακολούθως :

 • Οι επεμβάσεις είναι πολύ εκτεταμένες και φθοροποιοί, που καθιστούν το κτίριο πρακτικά «εκτός λειτουργίας» για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, κατά το οποίο επικρατούν συνθήκες «γιαπιού».
 • Το κόστος είναι πολύ υψηλό, διότι πέραν των εργασιών ενίσχυσης, που είναι από την φύση τους ακριβές θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι εργασίες αποκατάστασης των λοιπών οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών στοιχείων που καταστρέφονται, όπως διαχωριστικοί τοίχοι, δάπεδα, επιχρίσματα, πλακίδια, σωληνώσεις κλπ.
 • Ο χρόνος διάρκειας των επεμβάσεων είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Τα προαναφερθέντα μειονεκτήματα καθιστούν τις ενισχύσεις των υπαρχόντων κτιρίων πολύ δύσκολα εφαρμόσιμες και ως εκ τούτου πολύ περιορισμένες σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες.

β) «Εμφάτνωση» μεταλλικών στοιχείων στον φέροντα οργανισμό.

Οι μέθοδοι αυτές προβλέπουν «εμφάτνωση» μεταλλικών διαγωνίων συνδέσμων μεταξύ των υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος, που είναι μεν λιγότερο, πλην όμως αρκούντως “καταστροφικές”, καθότι :

 • Τα υποστυλώματα και δοκοί στους οποίους γίνεται η εμφάτνωση εντείνονται σημαντικά με αποτέλεσμα να απαιτούν σημαντικές ενισχύσεις, ανάλογες με αυτές που περιγράφηκαν στα προηγούμενα για τις μονολιθικές συμβάσεις. Το ίδιο συμβαίνει και για φέροντα στοιχεία γειτονικά με εκείνα στα οποία γίνεται η «εμφάτνωση».
 • Πέραν της ενίσχυσης των υποστυλωμάτων προκύπτει ανάγκη ενίσχυσης των θεμελίων τους, γεγονός που προφανώς οδηγεί σε έντονα “καταστροφικές”, επεμβάσεις, που επηρεάζουν πολλά μη φέροντα στοιχεία, καθιστώντας αδύνατη την απρόσκοπτη λειτουργία των κτιρίων.
 • Στις θέσεις που τοποθετούνται τα μεταλλικά στοιχεία αφαιρούνται οι περιμετρικοί τοίχοι πλήρωσης με αποτέλεσμα σημαντικές ζημιές και έκθεση του κτιρίου στις εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος, ενώ προκύπτουν και θέματα ασφαλείας. • Στάθμη υπάρχουσας τεχνικής


 • 07/2018
  • » Ο κ. Γιάννης Μαρνέρης συμμετείχε στο 16ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής τον Ιούνιο στην Θεσσαλονίκη, όπου παρουσίασε την πρωτότυπη εργασία του με θέμα “Application of the PARSANT method to a masonry building”. Πρόκειται για την εφαρμογή της μεθόδου σε κτίρια από φέροντες τοίχους, με μετατροπή των τοιχωμάτων ΠΑΡΣΑΝΤ σε στοιχεία απορρόφησης σεισμικής ενέργειας. Για τον σκοπό αυτό απαιτήθηκε η ανάπτυξη μίας συσκευής από ένα σύστημα γραναζιών, ονομαζόμενη M.H.D. (Magnifier of Horizontal Displacements), η οποία μεγεθύνει τις παραμορφώσεις του κτιρίου 5 φορές, πριν αυτές εφαρμοσθούν στα τοιχώματα ΠΑΡΣΑΝΤ.
  • » Το Γραφείο μας έχει πρόσφατα αναλάβει την στατική μελέτη του έργου ”Πλήρης ανακαίνιση του Τουριστικού συγκροτήματος ΑΣΤΕΡΙΑ στην Γλυφάδα”, εμβαδού περίπου 25.000 m2, με Εργοδότη την Εταιρία “Ναυσικά ΑΕ”. Γίνεται χρήση του προηγμένου συστήματος δόμησης M.P.S.P. (Modular Prefabricated Steel Panels), που αναπτύχθηκε από τον κ. Γιάννη Μαρνέρη.
  • » Το Γραφείο μας έχει πρόσφατα αναλάβει την στατική μελέτη του έργου ”Ξενοδοχειακό Συγκρότημα RITZ CARLTON στο νησί Perdo Conzalez στον Παναμά”, εμβαδού περίπου 20.000 m2, με Εργοδότη την Εταιρία “Don Bernardo Hotel SA”. Γίνεται χρήση του προηγμένου συστήματος δόμησης M.P.S.P. (Modular Prefabricated Steel Panels), που αναπτύχθηκε από τον κ. Γιάννη Μαρνέρη.
  • » Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η μελέτη του έργου “ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - Επεμβάσεις βελτίωσης και ενίσχυσης της κατασκευής κάλυψης της αίθουσας ολομέλειας ”, για λογαριασμό του Εργολήπτη “ΕΡΓΟΣΥΝ ΑΤΕ”
  • » Εγκρίθηκε η οριστική μελέτη του έργου “Στατικός & Αντισεισμικός έλεγχος και μελέτη ενίσχυσης του φέροντα οργανισμού για την ολική ανακαίνιση της ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΕΜΠ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου”, με Εργοδότη την Εταιρία ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ, και κύριο του Έργου το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ.
  • » Εγκρίθηκε η προμελέτη του έργου “Στατικός & Αντισεισμικός έλεγχος και μελέτη Ενίσχυσης βιομηχανικού κτιρίου για μετατροπή του σε κέντρο καλλιτεχνικών εκδηλώσεων”, με Εργοδότη την Εταιρία ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ.
  • » Εγκρίθηκε η οριστική μελέτη και εκδόθηκε η οικοδομική άδεια του έργου “Νέο κτίριο R & D” εμβαδού 6.500 m2, από μεταλλικούς σύμμεικτους φορείς στην Άνοιξη Αττικής, της Εταιρίας “BIC VIOLEX SA”.
  • » Βρίσκεται σε εξέλιξη η επίβλεψη και το Project Management του φέροντα οργανισμού του Έργου “Διαρρύθμιση και αποκατάσταση διατηρητέου Αρχοντικού ΜΠΑΡΜΠΕΤΑ” στην Αγία Ευφημία Κεφαλλονιάς, που μελετήθηκε από το Γραφείο μας, ιδιοκτησίας Ν. Γερολυμάτου
  • » Ολοκληρώνεται η επίβλεψη και το Project Management του φέροντα οργανισμού του Έργου “Διαρρύθμιση και προσθήκη κατ’ επέκταση λίθινης κατοικίας” στην Ύδρα, που μελετήθηκε από το Γραφείο μας, ιδιοκτησίας F. Jeantet.
  • » Ξεκίνησε η επίβλεψη του έργου “Ενίσχυση του φέροντα οργανισμού του καταστήματος LIDL στην Δάφνη” με εφαρμογή της μεθόδου ΠΑΡΣΑΝΤ, που μελετήθηκε από το Γραφείο μας.
  • » Το Γραφείο μας συνεχίζει την εμβάθυνση σε θέματα “μη καταστροφικών μεθόδων” ενίσχυσης κτιρίων. Αναπτύσσονται μέθοδοι με χρήση, ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό των μεθόδων ΠΑΡΣΑΝΤ (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Γ. Μαρνέρη) και των “σεισμικών αποσβεστήρων” (seismic dampers). Η πρόσφατη ανάπτυξη των συσκευών “μεγέθυνσης των οριζόντιων παραμορφώσεων” των κτιρίων, όπως αυτές μεταφέρονται στα πρόσθετα μεταλλικά συστήματα δυσκαμψίας αποτελεί μία τομή στο θέμα αυτό σε διεθνές επίπεδο. Με την χρήση των συσκευών αυτών M.H.D. (Magnifier of Horizontal Deflections) η εφαρμογή των αποσβεστήρων γίνεται πιο αποτελεσματική και επί πλέον είναι δυνατή για πρώτη φορά η εφαρμογή τους σε κτίρια από φέροντες τοίχους, παρά το γεγονός ότι τα κτίρια αυτά εμφανίζουν πολύ μικρές οριζόντιες παραμορφώσεις.

   Οι μέθοδοι αυτοί εφαρμόζονται σε κτίρια με βλάβες, σε κτίρια για τα οποία αναζητείται η σεισμική τους αναβάθμιση, σε περιπτώσεις προσθηκών που δεν προβλέπονται από την αρχική μελέτη, σε περιπτώσεις αλλαγής χρήσης κτιρίων με ανάγκη μεγαλύτερων φορτίων κλπ.