Φωτογραφίες Έργων
Φωτό 1 :Ενίσχυση πολυκατοικίας στην οποία τα τοιχώματα ΠΑΡΣΑΝΤ χρησιμοποιήθηκαν για την μόρφωση εξωστών 3.5m από μεταλλική κατασκευή. Φωτό 2 :Κτίριο φωτογραφίας 1 μετά την επένδυση των τοιχωμάτων ΠΑΡΣΑΝΤ με τσιμεντοσανίδες.


Φωτό 3 :Ενίσχυση πολυκατοικίας προκειμένου να δεχθεί προσθήκη καθ’ ύψος. Διακρίνονται οι ντίζες Μ27 να διαπερνούν την πλάκα προβόλου μετά από τοπική ενίσχυση με επικολλητές λάμες. Φωτό 4 :Κτίριο φωτογραφίας 3 μετά την επένδυση των τοιχωμάτων ΠΑΡΣΑΝΤ με τσιμεντοσανίδες.


Φωτό 5 :Ενίσχυση υπάρχοντος κτιρίου με την μέθοδο ΠΑΡΣΑΝΤ και προσθήκη ορόφου από μεταλλική κατασκευή. Φωτό 6 :Κτίριο φωτογραφίας 5 μετά την επένδυση των τοιχωμάτων ΠΑΡΣΑΝΤ με τσιμεντοσανίδες.


Φωτό 7 :Διπλό τοίχωμα ΠΑΡΣΑΝΤ σε pilotis, συνδεδεμένη σε προς τούτο κατασκευασθείσα δοκό εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Στην ανωδομή το τοίχωμα συνεχίζει σαν μονό. Φωτό 8 :Κτίριο φωτογραφίας 7 μετά την επένδυση των τοιχωμάτων ΠΑΡΣΑΝΤ με τσιμεντοσανίδες.


Φωτό 9 :Διπλό τοίχωμα ΠΑΡΣΑΝΤ συνδεόμενο με κοχλίωση στην θεμελίωση. Φωτό 10 :Κτίριο φωτογραφίας 9 μετά την επένδυση των τοιχωμάτων ΠΑΡΣΑΝΤ με τσιμεντοσανίδες.


Φωτό 11 :Τοιχώματα ΠΑΡΣΑΝΤ τοποθετούμενα στο έργο με γερανό. Φωτό 12 :Τοίχωμα ΠΑΡΣΑΝΤ σε pilotis, επεκτεινόμενο δια μέσου του εξώστη στους ανώτερους ορόφους.


Φωτό 13 :Ενίσχυση υπάρχοντος κτιρίου με την μέθοδο ΠΑΡΣΑΝΤ και προσθήκη ορόφου από μεταλλική κατασκευή. Φωτό 14 :Ενίσχυση πολυκατοικίας προκειμένου να δεχθεί προσθήκη καθ’ ύψος. Διακρίνονται τα τοιχώματα ΠΑΡΣΑΝΤ να εκτείνονται σε όλους τους ορόφους, διαπερνώντας τους εξώστες.


Φωτό 15 :Το τοίχωμα ΠΑΡΣΑΝΤ ενισχύει την υπάρχουσα κατοικία και επεκτείνεται στην μεταλλική καθ’ ύψος προσθήκη προσδίδοντάς της την απαιτούμενη δυσκαμψία σε σεισμικές δυνάμεις. Φωτό 16 :Διπλό τοίχωμα ΠΑΡΣΑΝΤ διερχόμενο από εξώστη της άνω στάθμης. Διακρίνεται η ενίσχυση των υπαρχουσών δοκών με επικολλητές λάμες καθώς και οι επιμήκεις κατακόρυφες οπές διέλευσης των ντιζών σύνδεσης.


Φωτό 17 :Τοίχωμα ΠΑΡΣΑΝΤ επεκτεινόμενο στην μεταλλική καθ’ ύψος προσθήκη. Φωτό 18 :Διπλό τοίχωμα ΠΑΡΣΑΝΤ επεκτεινόμενο ως μονό στον πάνω όροφο σε συνδυασμό με μεταλλική προσθήκη κατ’ επέκταση.


Φωτό 19 :Εξωτερική θεμελίωση με ενσωματωμένες λάμες σύνδεσης διπλού τοιχώματος ΠΑΡΣΑΝΤ. Φωτό 20 :Ολοκλήρωση μεταλλικής προσθήκης καθ’ ύψος κτιρίου ενισχυθέντος με την μέθοδο ΠΑΡΣΑΝΤ. Οι περιμετρικές οπτοπλινθοδομές συνδέονται κατάλληλα με τον μεταλλικό φορέα.


Φωτό 21 :Ενίσχυση καταστήματος HONDOS CENTER στην οδό Ιπποκράτους 5 με τοιχώματα ΠΑΡΣΑΝΤ στο εσωτερικό του κτιρίου. Φωτό 22 :Τοποθέτηση τοιχώματος ΠΑΡΣΑΝΤ με ανάρτησή του από γερανό.


Φωτό 23 :Αντισεισμική αναβάθμιση/ενίσχυση υπάρχοντος κτιρίου με προσθήκη τοιχωμάτων ΠΑΡΣΑΝΤ στις 3 πλευρές του. Φωτό 24 :Τοίχωμα ΠΑΡΣΑΝΤ όπως φαίνεται από το εσωτερικό του κτιρίου.


Φωτό 25 :Τοποθέτηση τοιχώματος ΠΑΡΣΑΝΤ στις ντίζες που έχουν ενσωματωθεί στην θεμελίωση. Φωτό 26 :Κοχλίωση τοιχώματος ΠΑΡΣΑΝΤ στην θεμελίωση.


Φωτό 27 :Δοκός τοιχώματος ΠΑΡΣΑΝΤ σε παράθεση με υπάρχουσα δοκό οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυθείσα με επικολλητές λάμες. Διακρίνονται οι επιμήκεις κατακόρυφες οπές διέλευσης των ντιζών σύνδεσης. Φωτό 28 :Σύνδεση δοκών τοιχώματος ΠΑΡΣΑΝΤ με υπάρχουσες δοκούς οπλισμένου σκυροδέματος “αρθρωτά” με ντίζες.


Φωτό 29 :Δίδυμα τοιχώματα ΠΑΡΣΑΝΤ μορφής Τ, μετά από τελική εξωτερική επεξεργασία Νοσοκομείου Πρέβεζας. Φωτό 30 :Δίδυμα τοιχώματα ΠΑΡΣΑΝΤ μορφής Τ, μετά από τελική εξωτερική επεξεργασία Νοσοκομείου Πρέβεζας.


Φωτό 31 :Ολοκλήρωση κατασκευής μικροπασσάλων θεμελίωσης τοιχωμάτων ΠΑΡΣΑΝΤ Νοσοκομείου Πρέβεζας. Φωτό 32 :Οπλισμός πασσαλοδέσμων θεμελίωσης τοιχωμάτων ΠΑΡΣΑΝΤ Νοσοκομείου Πρέβεζας.


Φωτό 33 :Αντισεισμικό τοίχωμα ΠΑΡΣΑΝΤ επεκτεινόμενο στον άνω όροφο μέσω εξώστη. Φωτό 34 :Προσθήκη καθ’ ύψος μετά από ενίσχυση υπάρχοντος κτιρίου με την μέθοδο ΠΑΡΣΑΝΤ.


Φωτό 35 :Διώροφο τοίχωμα ΠΑΡΣΑΝΤ σε εξωτερικό κλιμακοστάσιο. Φωτό 36 :Ενίσχυση κτιρίου με την μέθοδο ΠΑΡΣΑΝΤ προκειμένου να δεχθεί προσθήκη 3 ορόφων από σύμμεικτη μεταλλική κατασκευή. Η κύρια όψη, που δεν είναι εμφανής στην φωτογραφία, βρίσκεται στην ρυμοτομική γραμμή και τα αντίστοιχα πρόσθετα μεταλλικά τοιχώματα έχουν εδρασθεί σε φουρούσι από σκυρόδεμα του ισογείου.


Φωτό 37 :Τοποθέτηση τοιχωμάτων ΠΑΡΣΑΝΤ σε νέο κτίριο της ΑΚΤΕΡ στα Χανιά για λόγους αντισεισμικής ακαμψίας. Στο κτίριο δεν ήταν δυνατή η τοποθέτηση κλασσικών τοιχωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος δεδομένου ότι το υπόγειο ήταν διαμορφωμένο σε “κυψέλες” αυτόματου ηλεκτρονικού parking αυτοκινήτων. Στο πάνω μέρος των τοιχωμάτων έχουν τοποθετηθεί αποσβεστήρες (dampers) για την ταχύτερη απόσβεση της σεισμικής ενέργειας και την βελτίωση των δυναμικών χαρακτηριστικών του κτιρίου. Φωτό 38 :Τοίχωμα ΠΑΡΣΑΝΤ με αποσβεστήρα (damper) σε νέο κτίριο της ΑΚΤΕΡ (βλέπε κείμενο φωτογραφίας 36).
 • Φωτογραφίες έργων


 • 07/2018
  • » Ο κ. Γιάννης Μαρνέρης συμμετείχε στο 16ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής τον Ιούνιο στην Θεσσαλονίκη, όπου παρουσίασε την πρωτότυπη εργασία του με θέμα “Application of the PARSANT method to a masonry building”. Πρόκειται για την εφαρμογή της μεθόδου σε κτίρια από φέροντες τοίχους, με μετατροπή των τοιχωμάτων ΠΑΡΣΑΝΤ σε στοιχεία απορρόφησης σεισμικής ενέργειας. Για τον σκοπό αυτό απαιτήθηκε η ανάπτυξη μίας συσκευής από ένα σύστημα γραναζιών, ονομαζόμενη M.H.D. (Magnifier of Horizontal Displacements), η οποία μεγεθύνει τις παραμορφώσεις του κτιρίου 5 φορές, πριν αυτές εφαρμοσθούν στα τοιχώματα ΠΑΡΣΑΝΤ.
  • » Το Γραφείο μας έχει πρόσφατα αναλάβει την στατική μελέτη του έργου ”Πλήρης ανακαίνιση του Τουριστικού συγκροτήματος ΑΣΤΕΡΙΑ στην Γλυφάδα”, εμβαδού περίπου 25.000 m2, με Εργοδότη την Εταιρία “Ναυσικά ΑΕ”. Γίνεται χρήση του προηγμένου συστήματος δόμησης M.P.S.P. (Modular Prefabricated Steel Panels), που αναπτύχθηκε από τον κ. Γιάννη Μαρνέρη.
  • » Το Γραφείο μας έχει πρόσφατα αναλάβει την στατική μελέτη του έργου ”Ξενοδοχειακό Συγκρότημα RITZ CARLTON στο νησί Perdo Conzalez στον Παναμά”, εμβαδού περίπου 20.000 m2, με Εργοδότη την Εταιρία “Don Bernardo Hotel SA”. Γίνεται χρήση του προηγμένου συστήματος δόμησης M.P.S.P. (Modular Prefabricated Steel Panels), που αναπτύχθηκε από τον κ. Γιάννη Μαρνέρη.
  • » Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η μελέτη του έργου “ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - Επεμβάσεις βελτίωσης και ενίσχυσης της κατασκευής κάλυψης της αίθουσας ολομέλειας ”, για λογαριασμό του Εργολήπτη “ΕΡΓΟΣΥΝ ΑΤΕ”
  • » Εγκρίθηκε η οριστική μελέτη του έργου “Στατικός & Αντισεισμικός έλεγχος και μελέτη ενίσχυσης του φέροντα οργανισμού για την ολική ανακαίνιση της ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΕΜΠ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου”, με Εργοδότη την Εταιρία ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ, και κύριο του Έργου το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ.
  • » Εγκρίθηκε η προμελέτη του έργου “Στατικός & Αντισεισμικός έλεγχος και μελέτη Ενίσχυσης βιομηχανικού κτιρίου για μετατροπή του σε κέντρο καλλιτεχνικών εκδηλώσεων”, με Εργοδότη την Εταιρία ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ.
  • » Εγκρίθηκε η οριστική μελέτη και εκδόθηκε η οικοδομική άδεια του έργου “Νέο κτίριο R & D” εμβαδού 6.500 m2, από μεταλλικούς σύμμεικτους φορείς στην Άνοιξη Αττικής, της Εταιρίας “BIC VIOLEX SA”.
  • » Βρίσκεται σε εξέλιξη η επίβλεψη και το Project Management του φέροντα οργανισμού του Έργου “Διαρρύθμιση και αποκατάσταση διατηρητέου Αρχοντικού ΜΠΑΡΜΠΕΤΑ” στην Αγία Ευφημία Κεφαλλονιάς, που μελετήθηκε από το Γραφείο μας, ιδιοκτησίας Ν. Γερολυμάτου
  • » Ολοκληρώνεται η επίβλεψη και το Project Management του φέροντα οργανισμού του Έργου “Διαρρύθμιση και προσθήκη κατ’ επέκταση λίθινης κατοικίας” στην Ύδρα, που μελετήθηκε από το Γραφείο μας, ιδιοκτησίας F. Jeantet.
  • » Ξεκίνησε η επίβλεψη του έργου “Ενίσχυση του φέροντα οργανισμού του καταστήματος LIDL στην Δάφνη” με εφαρμογή της μεθόδου ΠΑΡΣΑΝΤ, που μελετήθηκε από το Γραφείο μας.
  • » Το Γραφείο μας συνεχίζει την εμβάθυνση σε θέματα “μη καταστροφικών μεθόδων” ενίσχυσης κτιρίων. Αναπτύσσονται μέθοδοι με χρήση, ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό των μεθόδων ΠΑΡΣΑΝΤ (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Γ. Μαρνέρη) και των “σεισμικών αποσβεστήρων” (seismic dampers). Η πρόσφατη ανάπτυξη των συσκευών “μεγέθυνσης των οριζόντιων παραμορφώσεων” των κτιρίων, όπως αυτές μεταφέρονται στα πρόσθετα μεταλλικά συστήματα δυσκαμψίας αποτελεί μία τομή στο θέμα αυτό σε διεθνές επίπεδο. Με την χρήση των συσκευών αυτών M.H.D. (Magnifier of Horizontal Deflections) η εφαρμογή των αποσβεστήρων γίνεται πιο αποτελεσματική και επί πλέον είναι δυνατή για πρώτη φορά η εφαρμογή τους σε κτίρια από φέροντες τοίχους, παρά το γεγονός ότι τα κτίρια αυτά εμφανίζουν πολύ μικρές οριζόντιες παραμορφώσεις.

   Οι μέθοδοι αυτοί εφαρμόζονται σε κτίρια με βλάβες, σε κτίρια για τα οποία αναζητείται η σεισμική τους αναβάθμιση, σε περιπτώσεις προσθηκών που δεν προβλέπονται από την αρχική μελέτη, σε περιπτώσεις αλλαγής χρήσης κτιρίων με ανάγκη μεγαλύτερων φορτίων κλπ.