Η Εταιρεία |  Τομείς Δραστηριότητας | Διάρθρωση Γραφείου

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Η εταιρεία είναι αποκλειστικά εξειδικευμένη σε δομοστατικές μελέτες και καλύπτει όλο το φάσμα των έργων αυτού του είδους.

  Με την σημερινή μορφή υφίσταται από το 1990 και αποτελεί συνέχεια ατομικής, ιδρυθείσας το 1983 από τον Γιάννη Μαρνέρη.

  Με έντονη παρουσία σε ειδικές δομοστατικές μελέτες τόσο του Δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, η εταιρεία χαρακτηρίζεται από μεγάλη δραστηριότητα και δυναμισμό στους τομείς του ενδιαφέροντός της.


 Βασική φιλοσοφία της εταιρείας είναι η εμμονή στην ποιότητα ,η εμβάθυνση σε προβλήματα και αναζήτηση καινοτόμων λύσεων, μακριά από κάθε έννοια εμπορικής αντιμετώπισης.
    
   Επίσης μεγάλη σημασία δίνεται και στην διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού στην εταιρεία για το μέγιστο δυνατό διάστημα. Σημειώνεται ότι τα βασικά στελέχη είναι εντεταγμένα σε αυτή από την ίδρυσή της.

  Η εταιρεία διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 από την TUV HELLAS με αριθμό Ε-0754/2007.

   Η εταιρεία διαθέτει σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και προγράμματα και είναι εξοικειωμένη με τους Ευρωπαϊκούς και Αμερικανικούς Κανονισμούς.


Η εταιρεία είναι :

α) Εγγεγραμμένη στο μητρώο Γραφείων Μελετών (ΓΕΜ) με αριθμό πτυχίου 305, με την ανωτάτη τάξη πτυχίου Ε στην κατηγορία των στατικών μελετών (κατηγορία 08)

β) Εγγεγραμμένη στους ειδικούς πίνακες ΥΕΘΑ για ανάληψη έργων «ΝΑΤΟ- ΟΧΥΡΩΣΗ-ΑΠΟΡΡΗΤΑ» με αριθμό 3026

γ) Μέλος του Συνδέσμου των Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ).

Η εταιρεία είναι εγκαταστημένη σε ιδιόκτητα γραφεία στο Ν. Ψυχικό,

Περικλέους 4
ΤΚ 15451
τηλ. 210 6721212
fax 210 6743508
e-mail: info@marneris.gr
website: www.marneris.gr


   Ένας τομέας δραστηριότητας της εταιρείας στον οποίο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, είναι εκείνος της ενίσχυσης του φέροντα οργανισμού υπαρχόντων κτιρίων.
   Το 2004 κατοχυρώθηκε στον ιδρυτή της εταιρείας Γιάννη Μαρνέρη δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με αριθμό 1004531 με θέμα «Πρόσθετα αρθρωτά συνδεόμενα αντισεισμικά τοιχώματα» (Π.ΑΡ.Σ.ΑΝ.Τ.), που αποτελεί την πρώτη μη καταστροφική (non destructive) μέθοδο ενίσχυσης κτιρίων εκ των έξω και χωρίς την διακοπή της λειτουργίας τους .   Τέλος σε συνεργασία με τις Εταιρείες- προμηθευτές εξειδικευμένων προιόντων, την Γερμανική GERB, που εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την ΕΡΓΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ και την DAMPTECH της Δανίας, η Εταιρεία μας δραστηριοποιείται σε ειδικά αντισεισμικά θέματα, που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας, όπως σεισμικές μονώσεις κτιρίων, αποσβεστήρες (dampers) και σημειακούς αποσβεστήρες μάζας (tune mass dampers).


10/2016
 • » Από τον Ιανουάριο του 2016 το Γραφείο μας συμμετέχει με μία ομάδα 9 ατόμων στην στατική μελέτη του Μετρό στην Ντόχα του Κατάρ (Gold Line Underground Qatar Rail), για λογαριασμό της Αναδόχου Εταιρίας Omikron Kappa SA.
 • » Τον Σεπτέμβριο του 2016 εγκρίθηκε από τον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού η μελέτη του Έργου: “ Ενίσχυση του φέροντα οργανισμού του παιδικού σταθμού Φιλοθέης με τη μη καταστροφική μέθοδο ΠΑΡΣΑΝΤ”, που εκπονήθηκε από το Γραφείο μας. Ιδιαιτερότητα του έργου είναι η προσαρμογή της μεθόδου για εφαρμογή σε κτίριο με φέρουσες τοιχοποιίες, γεγονός που επιτεύχθηκε με τη ανάπτυξη μίας συσκευής πολλαπλασιασμού των οριζόντιων παραμορφώσεων του κτιρίου που μεταφέρονται στους σεισμικούς αποσβεστήρες τύπου BRUB (Buckling Restrained Unbonded Braces).
 • » Από τις αρχές του 2016 το Γραφείο μας είναι ο Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα Πολιτικού Μηχανικού της Εταιρίας “BIC VIOLEX SA” στην Ελλάδα. Πάνω από 15 μελέτες που αφορούν νέα και υπάρχοντα βιομηχανικά κτίρια και εγκαταστάσεις έχουν εκπονηθεί μέχρι σήμερα.
 • » Τον Μάϊο του 2016 παραδόθηκε η στατική μελέτη εφαρμογής του έργου “Εγκατάσταση αφαλάτωσης Παξών”, που περιλαμβάνει το κτίριο αφαλάτωσης, δεξαμενές κλπ. Η μελέτη ανατέθηκε στο Γραφείο μας από τον Ανάδοχο του Έργου “Ροϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ”.
 • » Τον Ιούνιο του 2016 παραδόθηκε η στατική μελέτη του έργου “Προσθήκη κατ’ επέκταση της οφθαλμολογικής κλινικής Athens Eye Hospital” στην Γλυφάδα, με 3 υπόγεια και 3 ορόφους και εφαρμογή προσωρινής αντιστήριξης των μετώπων εκσκαφής. Ήδη άρχισε η επίβλεψη της κατασκευής του έργου.
 • » Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των 4 σχολείων, που μελετήθηκαν από το Γραφείο μας (Δημοτικό Κρωπίας, Γέρακα και Πεντέλης καθώς και Γυμναστήριο Πεντέλης), που υλοποιούνται με τη μέθοδο της συγχρηματοδότησης Δημοσίου και Ιδιωτικού φορέα (ΣΔΙΤ) και απομένουν τα πιο κάτω διατηρητέα, των οποίων η κατασκευή υποστηρίζεται με συνεχή παροχή διευκρινήσεων και σχεδίων. Η μελέτες μας ανατέθηκαν από την Ανάδοχο Εταιρία “Ανάπλαση ΑΕ”
  • 9ο Γυμνάσιο Αρρένων με διατηρητέο τμήμα και νέες προσθήκες.
  • 1ο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο- Λύκειο Κερατσινίου, με διατηρητέο τμήμα (Λουτρά Παλατζιάν) και νέες προσθήκες.
 • » Το Γραφείο μας συνεχίζει την εμβάθυνση σε θέματα “μη καταστροφικών μεθόδων ” ενίσχυσης κτιρίων. Αναπτύσσονται μέθοδοι με χρήση, ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό των μεθόδων ΠΑΡΣΑΝΤ (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Γ. Μαρνέρη) και των “σεισμικών αποσβεστήρων” (seismic dampers). Η πρόσφατη ανάπτυξη των συσκευών “μεγέθυνσης των οριζόντιων παραμορφώσεων” των κτιρίων, όπως αυτές μεταφέρονται στα πρόσθετα μεταλλικά συστήματα δυσκαμψίας μέσω ενός συστήματος γραναζίων, αποτελεί μία τομή στο θέμα αυτό σε διεθνές επίπεδο. Με την χρήση των συσκευών αυτών M.H.D. (Magnifier of Horizontal Deflections) η εφαρμογή των αποσβεστήρων γίνεται πιο αποτελεσματική και επί πλέον είναι δυνατή για πρώτη φορά η εφαρμογή τους σε κτίρια από φέροντες τοίχους, παρά το γεγονός ότι τα κτίρια αυτά εμφανίζουν πολύ μικρές οριζόντιες παραμορφώσεις.

  Οι μέθοδοι αυτοί εφαρμόζονται σε κτίρια με βλάβες, σε κτίρια για τα οποία αναζητείται η σεισμική τους αναβάθμιση, σε περιπτώσεις προσθηκών που δεν προβλέπονται από την αρχική μελέτη, σε περιπτώσεις αλλαγής χρήσης κτιρίων με ανάγκη μεγαλύτερων φορτίων κλπ.