ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥΔΙΟΙΚΗΣΗ

 • Γιάννης Μαρνέρης: Πολιτικός Μηχανικός MSc (Dist.), Διαχειριστής
 • Συνέλευση Εταίρων


ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ
 • Γιάννης Μαρνέρης: Πολιτικός Μηχανικός MSc (Dist.) – Ιδρυτής Εταιρείας - Συντονισμός Μελετών – Βασικός Εταίρος – Ατομικό Πτυχίο ΓΕΜ: Γ’ Τάξης στην κατηγορία 08.
 • Βασιλική Τσιάκα: Πολιτικός Μηχανικός – Μελέτες, Επιβλέψεις – Εταίρος από 1993 – Μέλος Εταιρείας από 1987 - Ατομικό Πτυχίο ΓΕΜ: Γ’ Τάξης στην κατηγορία 08.
 • Μαριέτα Παπανελοπούλου: Πολιτικός Μηχανικός – Μελέτες, Επιβλέψεις – Εταίρος από 2002– Μέλος Εταιρείας από 1988 - Ατομικό Πτυχίο ΓΕΜ: Γ’ Τάξης στην κατηγορία 08.
 • Αλεξάνδρα Παγκάλου: Πολιτικός Μηχανικός – Μελέτες, Επιβλέψεις–Μέλος Εταιρείας από 2002 - Ατομικό Πτυχίο ΓΕΜ: Β’ Τάξης στην κατηγορία 08.
 • Στάθης Χατζησολωμού: Πολιτικός Μηχανικός M.Sc. – Μελέτες, Επιβλέψεις– Εταίρος από το 2010 - Μέλος Εταιρείας από 2001.
 • Φαίη Κονιτοπούλου: Πολιτικός Μηχανικός M.Sc – Μελέτες, Επιβλέψεις – Εταίρος από το 2010 - Μέλος Εταιρείας από 2006.
 • Χαρά Γιαννιώτη: Πολιτικός Μηχανικός – Μελέτες, Επιβλέψεις –Μέλος Εταιρείας από 2006.
 • Άρτεμις Κοντοστεργίου: Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός – Σχεδίαση – Μέλος Εταιρείας από 1984.
 • Αλέξης Μπαχός: Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός – Σχεδίαση – Μέλος Εταιρείας από 1996.
 • Έλλη Αγγελή: Σχεδιάστρια – Μέλος Εταιρείας από 2001.


ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 • Βικτωρία Πανώριου Μαρνέρη: Οικονομολόγος – Ατομικό Πτυχίο Α’ Τάξης στην κατηγορία 01 & 03 - Εταίρος από 1990.
 • Στάθης Γκούνης: Λογιστής

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 • Βικτωρία Πανώριου Μαρνέρη: Οικονομολόγος – Υπεύθυνη τήρησης του συστήματος ποιότητος ISO 9001

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

 • www.mer-it.gr
 • Lighthouse ΕΠΕΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Κατεβάστε τα Βιογραφικά Σημειώματα:
10/2016
 • » Από τον Ιανουάριο του 2016 το Γραφείο μας συμμετέχει με μία ομάδα 9 ατόμων στην στατική μελέτη του Μετρό στην Ντόχα του Κατάρ (Gold Line Underground Qatar Rail), για λογαριασμό της Αναδόχου Εταιρίας Omikron Kappa SA.
 • » Τον Σεπτέμβριο του 2016 εγκρίθηκε από τον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού η μελέτη του Έργου: “ Ενίσχυση του φέροντα οργανισμού του παιδικού σταθμού Φιλοθέης με τη μη καταστροφική μέθοδο ΠΑΡΣΑΝΤ”, που εκπονήθηκε από το Γραφείο μας. Ιδιαιτερότητα του έργου είναι η προσαρμογή της μεθόδου για εφαρμογή σε κτίριο με φέρουσες τοιχοποιίες, γεγονός που επιτεύχθηκε με τη ανάπτυξη μίας συσκευής πολλαπλασιασμού των οριζόντιων παραμορφώσεων του κτιρίου που μεταφέρονται στους σεισμικούς αποσβεστήρες τύπου BRUB (Buckling Restrained Unbonded Braces).
 • » Από τις αρχές του 2016 το Γραφείο μας είναι ο Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα Πολιτικού Μηχανικού της Εταιρίας “BIC VIOLEX SA” στην Ελλάδα. Πάνω από 15 μελέτες που αφορούν νέα και υπάρχοντα βιομηχανικά κτίρια και εγκαταστάσεις έχουν εκπονηθεί μέχρι σήμερα.
 • » Τον Μάϊο του 2016 παραδόθηκε η στατική μελέτη εφαρμογής του έργου “Εγκατάσταση αφαλάτωσης Παξών”, που περιλαμβάνει το κτίριο αφαλάτωσης, δεξαμενές κλπ. Η μελέτη ανατέθηκε στο Γραφείο μας από τον Ανάδοχο του Έργου “Ροϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ”.
 • » Τον Ιούνιο του 2016 παραδόθηκε η στατική μελέτη του έργου “Προσθήκη κατ’ επέκταση της οφθαλμολογικής κλινικής Athens Eye Hospital” στην Γλυφάδα, με 3 υπόγεια και 3 ορόφους και εφαρμογή προσωρινής αντιστήριξης των μετώπων εκσκαφής. Ήδη άρχισε η επίβλεψη της κατασκευής του έργου.
 • » Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των 4 σχολείων, που μελετήθηκαν από το Γραφείο μας (Δημοτικό Κρωπίας, Γέρακα και Πεντέλης καθώς και Γυμναστήριο Πεντέλης), που υλοποιούνται με τη μέθοδο της συγχρηματοδότησης Δημοσίου και Ιδιωτικού φορέα (ΣΔΙΤ) και απομένουν τα πιο κάτω διατηρητέα, των οποίων η κατασκευή υποστηρίζεται με συνεχή παροχή διευκρινήσεων και σχεδίων. Η μελέτες μας ανατέθηκαν από την Ανάδοχο Εταιρία “Ανάπλαση ΑΕ”
  • 9ο Γυμνάσιο Αρρένων με διατηρητέο τμήμα και νέες προσθήκες.
  • 1ο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο- Λύκειο Κερατσινίου, με διατηρητέο τμήμα (Λουτρά Παλατζιάν) και νέες προσθήκες.
 • » Το Γραφείο μας συνεχίζει την εμβάθυνση σε θέματα “μη καταστροφικών μεθόδων ” ενίσχυσης κτιρίων. Αναπτύσσονται μέθοδοι με χρήση, ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό των μεθόδων ΠΑΡΣΑΝΤ (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Γ. Μαρνέρη) και των “σεισμικών αποσβεστήρων” (seismic dampers). Η πρόσφατη ανάπτυξη των συσκευών “μεγέθυνσης των οριζόντιων παραμορφώσεων” των κτιρίων, όπως αυτές μεταφέρονται στα πρόσθετα μεταλλικά συστήματα δυσκαμψίας μέσω ενός συστήματος γραναζίων, αποτελεί μία τομή στο θέμα αυτό σε διεθνές επίπεδο. Με την χρήση των συσκευών αυτών M.H.D. (Magnifier of Horizontal Deflections) η εφαρμογή των αποσβεστήρων γίνεται πιο αποτελεσματική και επί πλέον είναι δυνατή για πρώτη φορά η εφαρμογή τους σε κτίρια από φέροντες τοίχους, παρά το γεγονός ότι τα κτίρια αυτά εμφανίζουν πολύ μικρές οριζόντιες παραμορφώσεις.

  Οι μέθοδοι αυτοί εφαρμόζονται σε κτίρια με βλάβες, σε κτίρια για τα οποία αναζητείται η σεισμική τους αναβάθμιση, σε περιπτώσεις προσθηκών που δεν προβλέπονται από την αρχική μελέτη, σε περιπτώσεις αλλαγής χρήσης κτιρίων με ανάγκη μεγαλύτερων φορτίων κλπ.